Commissie van Bijstand

De Commissie van Bijstand van het Koninklijk Erkend Chèvremonts Mannenkoor is opgericht in 1929.CvB
De commissie stelt zich ten doel het koor te ondersteunen. Enerzijds door aanwezig te zijn bij concerten, evenementen en feestelijke bijeenkomsten, waarvoor de commissieleden en hun partners uitgenodigd worden. Anderzijds door een jaarlijkse bijdrage van 45,- Euro.
Bij speciale concerten hebben de leden van de Commissie van Bijstand en hun partners de gelegenheid om plaatsen te reserveren.

Statutair valt de Commissie van Bijstand onder het bestuur van het koor.

Iedereen kan lid van de Commissie van Bijstand worden, zowel uit de zakelijke sector, alsook privépersonen.
Inlichtingen over de Commissie van Bijstand en aanmelding als lid kan geschieden bij het Dagelijks Bestuur van onze commissie:

Voorzitter  Wil_Vandermühlen Poststraat 20  6461 AX KERKRADE  Tel.: +31 45 5456619 
Secretaris Rolf Frantzen  Kosterbeemden 148 6461 MB KERKRADE  Tel.: +31 45 5432988 
Penningmeester Harald_Hanneman Marktstraat 15 6461 CT KERKRADE Tel.: +31 6 2394 7947

Leden van het Algemene Bestuur zijn:

Algemeen bestuurslid Leny van Oijen (secretaris CMK1912) Mijnmeterstraat 4  6432 AH HOENSBROEK  Tel.: +31 45 5215798 


Aanmelding als lid van de Commissie van Bijstand kan bij één van de commissie-bestuursleden maar ook via alle andere leden van ons koor.

Wij zouden het zeer op prijs stellen, u als lid van de Commissie van Bijstand te mogen begroeten.
Bij voorbaat hartelijk dank!